Velkommen til Vestland Frivilligsentralar

Vestland Frivilligsentraler (VFS) er ein frivillig organisasjon for frivilligsentralane i Vestland og har som mål å vera eit samlande organ for frivilligsentralene i fylket. VFS skal arbeide for å styrke frivillige, frivillig arbeid og fremje samarbeid, kvalitet og innhald i frivilligsentralane. Organisasjonen skal også arbeida for å styrka frivillig arrbeid på områder det er særskilte behov

Frivilligsentraler i Vestland

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Om oss

Kontakt


Sosiale media

©