Vestland Frivilligsentralar - møter og samlingar

Her vil du finne oversikt over møter og samlingar både for medlemane og for styret. Det ligg og ein kort historikk kring organisasjonen.

Vestland Frivilligsentralar blei skipa 4 nov 2020 med ei samanslåing av Frivillig Hordland og Frivillig Sogn og Fjordane. Her kan du lese meir kring prosessen i denne samanslåinga.

  • Historikk
  • Stiftingsmøte

Medlemskontakt: 

Vi ønskjer etterkvart å kome inn i ein rytme med raske, nettbaserte møter og samlingar for å halde kontakt med medlemssentralane. Tilsvarande har vi eit ønskje om å halde kontakt med nettverksleiarane på same måte. Desse møtane/samlingane kan vi ta på sparket og dei treng ikkje ta lang tid. 

Her finn du oversikt over møtar og samlingar

Skulle det vere eit ønskje frå medlemar å nytte høve til å ta opp særskilte tema og spørsmål og sende til styret, så kan du sende epost. Merk at det gjeld saker for den ordinære drifta og ikkje for årsmøtet.

Send


2024 © Vestland Frivilligsentralar