Aktiviteten ved sentralene

45 av 57 sentraler har registret aktiviteter i InVi.
Det er registrert 777 aktive aktiviteter.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Kategorier

Av 777 aktive aktiviteter er nå 603 (77,6 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 170 28,2 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 94 15,6 %
En til en hjelp/tjeneste 89 14,8 %
Annet 76 12,6 %
Inkludering/integrering 47 7,8 %
Arrangement 47 7,8 %
Kurs/undervisning 32 5,3 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 31 5,1 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 17 2,8 %
Totalt 603 100 %

Samarbeid

Av 777 aktive aktiviteter er nå 532 (68,5 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha flere samarbeidspartenere.

Samarbeid Antall
Lokale lag og foreninger 200
I egen regi 197
Offentlig annet 128
Offentlig helse 104
Annet 48
Nasjonale organisasjoner 45
Næringsliv 39

Alder

Av 777 aktive aktiviteter er nå 340 (43,8 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 437
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 3
Førskolebarn (2-5 år) 1
Barn (6-12 år) 18
Ungdom (13-17 år) 17
Unge voksne (18-29 år) 40
Voksne (30-44 år) 5
Voksne (45-66 år) 16
Voksne (67-79 år) 3
Eldre (80+ år) 36

Kategorier med aktiviteter

Av 777 aktive aktiviteter er nå 603 (77,6 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

2023 © Vestland Frivilligsentralar