Aktiviteten ved sentralene

46 av 57 sentraler har registret aktiviteter i InVi.
Det er registrert 835 aktive aktiviteter.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Kategorier

Av 835 aktive aktiviteter er nå 624 (74,7 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 182 29,2 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 100 16,0 %
En til en hjelp/tjeneste 90 14,4 %
Annet 71 11,4 %
Arrangement 48 7,7 %
Inkludering/integrering 47 7,5 %
Kurs/undervisning 33 5,3 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 33 5,3 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 20 3,2 %
Totalt 624 100 %

Samarbeid

Av 835 aktive aktiviteter er nå 548 (65,6 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha flere samarbeidspartenere.

Samarbeid Antall
Lokale lag og foreninger 221
I egen regi 195
Offentlig annet 139
Offentlig helse 106
Nasjonale organisasjoner 47
Annet 47
Næringsliv 40

Alder

Av 835 aktive aktiviteter er nå 352 (42,2 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 483
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 8
Førskolebarn (2-5 år) 1
Barn (6-12 år) 21
Ungdom (13-17 år) 17
Unge voksne (18-29 år) 40
Voksne (30-44 år) 4
Voksne (45-66 år) 17
Voksne (67-79 år) 3
Eldre (80+ år) 38

Kategorier med aktiviteter

Av 835 aktive aktiviteter er nå 624 (74,7 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

2023 © Vestland Frivilligsentralar