Aktiviteten ved sentralene

48 av 57 sentraler har registret aktiviteter i InVi.
Det er registrert 881 aktive aktiviteter.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Kategorier

Av 881 aktive aktiviteter er nå 668 (75,8 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 194 29,0 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 111 16,6 %
En til en hjelp/tjeneste 94 14,1 %
Annet 72 10,8 %
Inkludering/integrering 59 8,8 %
Arrangement 48 7,2 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 37 5,5 %
Kurs/undervisning 32 4,8 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 21 3,1 %
Totalt 668 100 %

Samarbeid

Av 881 aktive aktiviteter er nå 581 (65,9 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha flere samarbeidspartenere.

Samarbeid Antall
Lokale lag og foreninger 230
I egen regi 205
Offentlig annet 146
Offentlig helse 114
Annet 53
Nasjonale organisasjoner 49
Næringsliv 44

Alder

Av 881 aktive aktiviteter er nå 364 (41,3 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 517
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 8
Førskolebarn (2-5 år) 3
Barn (6-12 år) 20
Ungdom (13-17 år) 18
Unge voksne (18-29 år) 41
Voksne (30-44 år) 4
Voksne (45-66 år) 18
Voksne (67-79 år) 3
Eldre (80+ år) 36

Kategorier med aktiviteter

Av 881 aktive aktiviteter er nå 668 (75,8 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

2024 © Vestland Frivilligsentralar