Aktiviteten ved sentralene

41 av 57 sentraler har registret aktiviteter i InVi.
Det er registrert 612 aktive aktiviteter.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Kategorier

Av 612 aktive aktiviteter er nå 471 (77,0 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 131 27,8 %
En til en hjelp/tjeneste 82 17,4 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 79 16,8 %
Annet 59 12,5 %
Arrangement 31 6,6 %
Inkludering/integrering 30 6,4 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 25 5,3 %
Kurs/undervisning 23 4,9 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 11 2,3 %
Totalt 471 100 %

Samarbeid

Av 612 aktive aktiviteter er nå 418 (68,3 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha flere samarbeidspartenere.

Samarbeid Antall
I egen regi 159
Lokale lag og foreninger 158
Offentlig annet 94
Offentlig helse 74
Annet 44
Næringsliv 32
Nasjonale organisasjoner 29

Alder

Av 612 aktive aktiviteter er nå 238 (38,9 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 374
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 2
Førskolebarn (2-5 år) 0
Barn (6-12 år) 10
Ungdom (13-17 år) 11
Unge voksne (18-29 år) 25
Voksne (30-44 år) 4
Voksne (45-66 år) 10
Voksne (67-79 år) 0
Eldre (80+ år) 18

Kategorier med aktiviteter

Av 612 aktive aktiviteter er nå 471 (77,0 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt


Sosiale media

©