Styresamansetting pr jan 2022

Styret for VFS er samansett av sju representantar og to vararepresentantar. Styret kjem frem slik: 4 frivillige, 2 daglege leiarar, 1 uavhengig samt 2 vara som er valt frå daglege leiarar.

Styremedlem tilsett – Kari Valle (Dagleg leiar Førde FVS) – leder 1 år

Styremedlem tilsett – Per Ole Ekker (Dagleg leiar Knarvik FVS) – 1 år

Styremedlem frivillig - Gunnvor Sunde (frå Gloppen) – 2 år

Styremedlem frivillig - Åse Karin Helle Loftheim (frå Askvoll) – 1 år

Styremedlem frivillig - Anne Kristin Førde (frå Bremanger) – 2 år

Styremedlem frivillig - David Y Seetiangtham (frå Hordaland Røde Kors) – 1 år

Styremedlem uavhengig - Frode Kyrkjebø (frå KS Vestland) – 2 år


Vararepresentant: Margrete Reisæter – (Dagleg leiar Fjaler FVS) – 1 år

Vararepresentant: Torunn Samuelsen – (Dagleg leiar Vaksdal FVS) – 1 år


Valkomitè:

Astrid Grete Torheim (Dagleg leiar Eid FVS) (for 2 år)

Anne Torhild Johannesen (Dagleg leiar Bømlo FVS) (2 år)

Liv Bente Steiro (Dagleg leiar for Jondal FVS) (for 1 år)


Revisor

Vestland Revisjon

Kontakt


Sosiale media

©