Styresamansetting pr 8 apr 2022

Styret for VFS er samansett av sju representantar og to vararepresentantar. Styret kjem frem slik: 4 frivillige, 2 daglege leiarar, 1 uavhengig samt 2 vara som er valt frå daglege leiarar.

Styremedlem frivillig – Astrid Halstensen (Askvoll) – leiar 1 år

Styremedlem tilsett – Margun Vaksdal (Dagleg leiar Stord FVS) – 2 år

Styremedlem tilsett - Margrethe Utkilen (Dagleg leiar Austevoll FVS) – 1 år

Styremedlem frivillig - Gunvor Sunde (frå Gloppen) – 1 år

Styremedlem frivillig - Anne Kristin Førde (frå Bremanger) – 1 år

Styremedlem frivillig - Alf Kåre Dalsbø (frå Hordaland Røde Kors) – 2 år

Styremedlem uavhengig - Frode Kyrkjebø (frå KS Vestland) – 1 år


Vararepresentant: Anne Lene Rasmussen – (Dagleg leiar Mølleren FVS) – 2 år

Vararepresentant: Gunn Hilde Øymo – (Dagleg leiar Grannehjelpa FVS) – 2 år


Valkomitè:

Astrid Grete Torheim (Dagleg leiar Eid FVS) (for 1 år)

Anne Torhild Johannesen (Dagleg leiar Bømlo FVS) (1 år)

Liv Bente Steiro (Dagleg leiar for Jondal FVS) (for 2 år)

Frank Roger Eldegard (Årdal FVS) (for 1 år)


Revisor

Vestland Revisjon

2024 © Vestland Frivilligsentralar