Torsdag 3 Mars 2022
Kl. 10:00 - 11:00, TEAMS
Vestland Frivilligsentralar - styremøte
Ordinært styremøte og førebuing årsmøte

På dette møtet skal vi snakke om:

  • Det komande årmøtet og fagdag i samband med årsmøtet
  • Vi skal sjå nærare på eit samarbeid med fylkeskommunen ang frivilligkonferansen i juni.
  • Sykkelturen 2022
  • Kort tilbakemelding kring arbeidsgruppane styremedlemar deltek i

Vi minner om at Frivilligsentralane som er medlem av Vestland Frivilligsentralar går saman i nettverka sine og lager fagdag og årsmøte til ein "happening" med felles lunsj. Vi har vore lite i kontakt med kvarandre dei siste åra, så dette kan vere ein anledning til å samlast og vere med.

Fagdag og årsmøte er torsdag 7 april på TEAMS frå kl 10. Sjå kalender

Flere kalenderoppføringer
2024 © Vestland Frivilligsentralar