Torsdag 5 Mai 2022
Kl. 10:00 - 11:30, TEAMS Vestland Frivilligsentralar - styremøte
Konstituerande styremøte.

Vestland Frivilligsentralar blei skipa 4 nov 2020 med ei samanslåing av Frivillig Hordland og Frivillig Sogn og Fjordane. Her kan du lese meir kring prosessen i denne samanslåinga.

  • Historikk
  • Stiftingsmøte

Medlemskontakt: 

Vi ønskjer etterkvart å kome inn i ein rytme med raske, nettbaserte møter og samlingar for å halde kontakt med medlemssentralane. Tilsvarande har vi eit ønskje om å halde kontakt med nettverksleiarane på same måte. Desse møtane/samlingane kan vi ta på sparket og dei treng ikkje ta lang tid. 

Her finn du oversikt over møtar og samlingar

Skulle det vere eit ønskje frå medlemar å nytte høve til å ta opp særskilte tema og spørsmål og sende til styret, så kan du sende epost. Merk at det gjeld saker for den ordinære drifta og ikkje for årsmøtet.

Send


Flere kalenderoppføringer
2023 © Vestland Frivilligsentralar